پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی

این پرسشنامه حاوی 19 سوال جهت سنجش بهره وری نیروی انسانی در سازمان می باشد که با طیف 5 درجه ای لیکرت تنظیم شده است. منبع پرسشنامه در درون متن آورده شده است. فرمت فایل: word و قابل ویرایش

پوستر راهنمای سریع انتخاب آزمون های آماری

کی از سوالاتی که در انجام پژوهش ها مطرح می شود انتخاب تست آماری مناسب است. قبل از انتخاب یک آزمون آماری بایستی به سوالات زیر پاسخ داد: 1- چه تعداد متغیر مورد بررسی قرار می گیرد؟ 2- چند گروه مقایسه می شوند؟ 3- آیا توزیع ویژگی مورد بررسی در جامعه نرمال

ایجاد ارزش در رابطه میان خریدار و فروشنده : یک مدل خدمات محور

عنوان فارسی مقاله: عنوان انگلیسی مقاله: Creating value in retail buyer–vendor relationships: A service-centered model منبع: Sciencedirect - Elsevier - Industrial Marketing Management 44 (2015) 166–179 چکیده انگلیسی: We present a “se

پاورپوینت ارتقاء و حفظ كرامت مردم در نظام اداري: از 7 برنامه تحول در نظام اداري

برنامه تحول در نظام اداري كشور كه در راستاي تحقق اهداف سياست هاي مندرج در سند گام دوم توسط اين سازمان تهيه شده است در جلسه مورخ 18/ 1/ 1381 هيات محترم وزيران مطرح و كليات آن مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد تصويب جزئيات و تفصيل برنامه مذكور به شوراي ع