مشخصات فایل بررسی بيماري‌هاي پوستي در ورزش هاي مختلف

مشخصات فایل بررسی بودجه و انواع و کنترل آن و مروری بر اهداف بودجه بندي

مشخصات فایل بررسی ربات امدادگر و تاریخچه و کاربردهای آن

مشخصات فایل بررسی ماشین نهای تراش و تراشکاری و روش کار و اجزای آنها

مشخصات فایل بررسی شناخت فرهنگها و لزوم آن در فروش و تجارت بين المللي

مشخصات فایل آشناییی با مفهوم خلاقیت و تقویت خلاقیت کودکان و مروری بر موانع رشد خلاقیت

مشخصات فایل بررسی رباتیک و ربات و تاریخچه آن ومعرفی ربات دونده روي سطح آب

مشخصات فایل بررسی ويژگي‌هاي فرهنگي ايل عشاير قوم بختياري

مشخصات فایل بررسی خودكارآمدي و راهبردها و نقش آن بر رفتار انسان و مروری بر استقلال عمل

مشخصات فایل آشنايي با انواع روش‌هاي چاپ و ماشینهای چاپ

بررسی انواع چرخدنده ها و نحوه کار آنها

بررسی منطقه ابهر و جغرافیای تاریخی و محله های آن

مطالعه زندگینامه بیهقی و معرفی آثار و ویژگیهای سخن او و مروری بر تاریخ بیهقی

بررسی مجمع عمومی عادی و وظایف آن و بررسی تاثير بازرسان بر عملكرد شركت ها

بررسی بانک سپه و فعالیتها و تسهیلات و خدمات آن

بررسی آموزش و پرورش در ایران باستان و نوین و دوران قاجار و سیر تحولات آن

بررسی سرنوشت روح پس از مرگ و عالم برزخ از نگاه قرآن و عالمان دینی و مروری بر تناسخ از دیدگاه اس

دورنماي تاريخي سياست هاي فرهنگي ملي فنلاند وابزارهاي اعمال آن

بررسی رباتیک و اجزا و انواع رباتها

ادغام شركت ها و مسائل حقوقی و مالیات آنها و بررسی اثرات ادغام شركت ها و مطالعه سیاستها و روشهای

بررسی اورانیوم و پیدایش و کاربردها و گونه های آن

بررسی پدیده رنگشن کمان و تحوه تشکیل آن

بررسی مفهوم آرمان گرایی و فلسفه و پیشینه فلسفی آن

بررسي منابع، اسناد و مدارك بر جاي مانده از اسداله علم

بررسی اسيلوسکوپ ديجيتال و اجزای آن